Ahli Hadits: Bacaan Qur'an dan Dzikir sampai pada Mayyit


Islamoderat.com ~ Sampainya Pahala Quran dan Dzikir Kepada Mayit

Dua ahli hadis terkemuka dalam syarah al Bukhari dan Muslim, yakni Al Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi menegaskan manfaatnya bacaan Quran dan Dzikir untuk mayit. 


Dalam hadis sahih yang menyatakan Rasulullah membelah pelepah kurma menjadi. 2 lalu diletakkan di masing masing kubur, Nabi bersabda: "Semoga diringankan siksa keduanya, selama kedua pohon masih basah" (HR Syaikhoni)

Menurut Ibnu Hajar: "seperti hal nya pohon, dzikir dan bacaan Quran lebih utama" (Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari) 


Imam Nawawi: "Ulama menganjurkan baca Quran di Kuburan berdasarkan hadis ini. Sebab jika ada harapan siksa kubur diringankan dengan tasbihnya pelepah kurma, terlebih lagi bacaan Quran" (Syarah Shahih Muslim)


Oleh : Ust. Muhammad Ma'ruf Khozin