Ahli Hadits Boleh Amalkan Do'a Rajab, Bukan Ahli Hadits Kok Melarang ?


Islamoderat.com ~

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان
ALLAHUMMA BARIK LANAA FII RAJABA WA SYA'BAANA WA BALLIGHNAA RAMADLAN

Sudah sangat populer dikalangan umat Islam doa tentang masuknya bulan Rajab. Bagi yang keras menolak keutamaan bulan Rajab sudah pasti tidak mau mengamalkannya.

Mari perhatikan hadis tersebut. Al Hafidz al Haitsami menyebut hadis tersebut dlaif karena ada perawi Zaidah bin Abi Raqad, menurut Imam Bukhari ia hadisnya munkar dan dinilai majhul oleh segolongan ulama lain.

Di kitab yang sama, al Hafidz al Haitsami mengulangi hadis ini dan mengatakan: "Zaidah ini dikomentari oleh ulama. Sungguh ia dinilai tsiqah"

Ahli hadis lain, al-Fatanni dalam rangkuman al-Maudluatnya menyebut hadis ini dlaif, tetapi BOLEH DIAMALKAN DALAM MASALAH FADLAIL (keutamaan Rajab)

@ Bagi ahli hadis boleh, kok bukan ahli hadis melarang?Mengamalkan Doa Rajab
Oleh : Ust. M. Ma'ruf Khozin