Bacalah 10 Halaman Buku Sebelum Tidur !


Islamoderat.com ~ "Guru saya, Syekh Musa Syahin Lasyin (ulama hadis Universitas al-Azhar penulis Fathul Mun`im Syarah Shahih Muslim) pernah menasehati saya apabila kita membaca karya-karya orang terdahulu (kitab klasik-ed), kita akan berada di depan orang-orang sekarang. Sedangkan apabila kita membaca karya-karya orang sekarang, kita malah akan berada di belakang orang-orang sekarang!"

"Sebelum tidur, bacalah 10 halaman secara konsisten, in sya'a Allah setiap bulan akan menamatkan satu buku"


Demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Ahmad Ma`bad Abdul Karim. Beliau adalah guru besar hadis Universitas al-Azhar Mesir, anggota Badan Ulama Senior al-Azhar, beliau juga pernah mengajar di Arab Saudi selama 17 tahun, murid-murid beliau sudah banyak yang menjadi ulama berkhidmah kepada Islam seperti Dr. Usamah Sayyid al-Azhari (Mesir), Dr. Salman Audah (Arab Saudi) dan lain-lain-

Sumber: PCIM Muhammadiyah Mesir, via Suara Al Azhar