Dihari Kiamat, Kita Berdiri Dibelakang Imam Madzhab


Islamoderat.com ~ Ketika Hari Kiamat, kita (pengikut mazhab Syafii) akan berdiri di belakang Imam Syafii. Begitu juga Imam Syafii akan berdiri di belakang imam-imamnya, dan imam-imamnya beliau akan berdiri di belakang Rasulullah Saw.

Begitu juga pengikut mazhab Hanafi. Mereka akan berdiri di belakang Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah berdiri di belakang imam-imamnya, dan imam-imamnya beliau juga akan berdiri di belakang Rasulullah Saw.

Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bermazhab? Orang-orang yang beragama menurut pemikiran atau ijtihad dari kepala mereka masing-masing? Di belakang siapa mereka nanti akan berdiri?

Man laisa lahu syaikh, fa syaikhuhu syaithan
(Barang siapa yang tidak memiliki syaikh atau guru, maka gurunya adalah syaitan).

Syekh Hisyam Kamil, Ulama Al Azhar
via Suara Al Azhar