Mengamalkan Ajaran Syari'at dan Membenahi Adat-Istiadat


Islamoderat.com ~ Buku berjudul 'Mengamalkan Ajaran Syari'at dan Membenahi Adat-Istiadat'  merupakan salah satu buku buah karya Gus Najih atau KH. Muhammad Najih Maimoen Zubair yang membahas mulai dari aqidah hingga amaliyah umat Islam.

Dalam buku ini juga dipaparkan mengenai sikap Aswaja terhadap ayat-ayat Muhkamat dan Mutasyabihat, serta memaparkan bukti-bukti kesesatan Wahabi. Tak ketinggalan pula bahasa mengenai Sunnah dan Bid'ah.

Bukan hanya kesesatan Wahhabi, kesesatan Syi'ah pun tidak luput dari sorota dalam buku ini, khususnya terkait dengan nika mut'ah.

Adapun diantara amaliyah yang dibahas antara lain; Qunut, shalat tawarih, adzan Jum'at 2 kali, shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah Jum'at, khutbah memegang tongkat, bai'at kepada Imam dan mencium tangan ulama.