Sebutan Wahhabi adalah Ciptaan Syi'ah?. Hoax Baru di Sosmed


Islamoderat.com ~ "Sebutan "Wahhabi" adala ciptaan sekte Syi'ah untuk menipu kaum muslimin sejak lama. Karenanya jangan heran jika anda Anti Syi'ah pasti akan disebut "Wahhabi"., begitulah petikan palsu yang dinisbatkan sebagai perkataan Dr. Zakir Naik dan tersebar di jejaring sosial facebook.

Zakir Naik adalah seorang pembicara umum Muslim India, dan penulis hal-hal tentang Islam dan perbandingan agama. Ia sering kali terlibat dalam debat antar perbandingan agama.

Tetapi sebagai pendebat perbandingan agama, ia kurang memberikan perhatian terhadap perbedaan yang ada didalam internal umat Islam. Ia tidak mampu / gagal membedakan antara firqah/iftiraq dan ikhtilaf yang ada dalam tubuh umat Islam. Dari segi pemahaman, ia lebih dekat kepada Wahabi.

Kegagalan memahami mana firqah dan madzhab, terbukti ketika ia mengatakan bahwa "Sayang sekali saat ini ada banyak kelompok muslim; Syi'ah, Sunni, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan lain-lain, Termasuk group manakah Rasulullah?. Tidak ada Syi'ah dalam al-Qur'an"., dalam salah satu rekaman video dialognya.
Berkaitan dengan perkataan yang dinisbatkan kepada Dr. Zakir Naik diatas hanyalah hoax yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya, dalam banyak penjelasannya, Dr. Zakir Naik justru menafikan semua aliran dalam Islam, bahkan termasuk madzhab-madzhab fiqh. 

BENARKAH SEBUTAN "WAHHABI" CIPTAAN SYI'AH?
Perkataan itu jelas hoax. Hal itu hanya salah satu cara yang dilakukan Wahhabi untuk menolak sebutan Wahabi pada mereka, sekaligus salah satu cara membuat kesan seakan yang menyebut wahhabi adalah Syi'ah. Saat ini mereka sedang gencar-gencarnya menuduh syi'ah secara membabi buta kepada siapapun.

Banyak alasan yang digunakan Wahhabi untuk menolak sebutan Wahhabi, mulai dari nisbat yang dianggap salah, menghina salah satu nama Allah (Al-Wahhab), salah nisbat yang konon pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum, sampai konon katanya pencetus pertama nama Wahhabi adalah orientalis. Sekarang mereka buat kedustaan lagi dengan mengatakan pencipta nama Wahhabi adalah Syi'ah.

Siapa Yang Pertama Kali Memberi Sebutan "Wahhabi" ?
Yang pertama kali menyebut istilah Wahhabi adalah kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yaitu Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Hanbali. Beliau menulis kitab berjudul al-Shawaiq al-Ilahiyyah fi Raddi alal Wahhabiyah dalam rangka membantah dan meluruskan ajaran menyimpang adiknya itu. 
Cover kitab pertama yang membantah ajaran Wahhabi
الصواعق الالهية في الرد على الوهابية تاليف الشيخ سليمان بن عبدالوهاب النجدي,  شقيق محمد بن عبدالوهاب
Ash-Shawaiq Al-Ilahiyah fir Raddi ala Wahhabiyyah / Petir-Petir Ilahi Dalam Membantah Paham Wahhabi, karya Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab al-Najdi, kakak dari Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penamaan itu lalu dikuti oleh seluruh ulama Islam lainnya dalam membantah paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi, istlah / sebutan / penamaan Wahhabi bukan berasal dari Syi'ah, bukan berasal dari orang non-Islam, atau lainnya. Sebaliknya, berasal dari umat Islam, Ahlussunnah wal Jama'ah, pengikut madzhab Hanbali, dan dari keluarga sendiri yaitu Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab. 

Oleh: Ibnu Manshur


LINK TERKAIT: