'Andai Waliyullah Menyuruh Tembok Berjalan niscaya Tembok Berjalan'


Islamoderat.com ~ Kisah singkat ini mengenai seorang yang mengghibah seorang Waliyullah yang mendapat teguran melalui mimpinya.

***
Ahmad bin Hakim al-Shaghani berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Humain, ia berkata: "Aku pernah menggunjing Aswad bin Salim (abid-zahid, sahabat karib Ma'ruf al-Karkhi dari kota Baghdad yg wafat pada sekitar awal abad ketiga hijri)."

"Lalu setelah itu aku bermimpi ada yang menegurku: "Kau meng-ghibah seorang WaliyyuLlâh, yang andaikata beliau menunggangi tembok lalu menyuruhnya berjalan, niscaya tembok itu pun berjalan!?'"
***
 
Diantara Karomah Wali Allah

"Termasuk karomah seorang Wali, apabila ia mengatakan 'jadilah!', niscaya sesuatu itu jadi (kun! fayakûn)." Mengatakan demikian, menurut Imam Romli tidaklah salah. Bahkan, menurutnya, menentang hal tsb justru menunjukkan bahwa akidahnya bermasalah
 

Muhammad Al-Faiz, via facebook