Masjid Sultan Hasan dan Masjid Rifa'i di Mesir


Islamoderat.com ~ Dua mesjid berdampingan ini terletak di seberang benteng Salahuddin, yang satu dibangun oleh Sultan Hasan dari Dinasti Mamalik pada tahun 1348-1351 M, dan yang satunya adalah Masjid Rifa'i (diambil dari nama seorang juru dakwah besar).

Di dalam Masjid Rifa'i dimakamkan beberapa raja, termasuk Fuad II ( Raja Farouk ), raja terakhir Mesir yang direvolusi tahun 1952. Juga terdapat makam Syah Iran, imperior terakhir Persi yang digulingkan tahun 1979.
Kedua masjid dilihat dari atas benteng Salahuddin
Jalan lebar pintu masuk membelah di antara kedua masjid
Bagian dalam Masjid Sultan Hassan
Masjid sultan Hasan tahun 1878

masjid sultan Hasan dari dalam
pemugara masjid sultan Hasan
Masjid Sultan Hasan dari samping, nampak 1 kubah dan 2 menara
Masjid Ar-Rifa'i
قبر شاه إيران محمد رضا بهلويred. ibnu manshur